Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie przetwarzania przez naszą firmę tj. Marzena Grabinska Naukowazabawa.pl, z siedzibą w Pęgowie, przy ul. Jarzębinowej a Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem wspomnianych wcześniej danych. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

DEFINICJE 

a. Administrator danych: Marzena Grabinska Naukowazabawa.pl, z siedzibą w Pęgowie, przy ul. Jarzębinowej 48, będąca właścicielem sklepu internetowego/serwisu pod adresem www.naukowazabawa.pl 

b. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

c. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

d. Użytkownik -każda osoba fizyczna odwiedzająca wymieniony w punkcie „a" Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu „Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanej usługi, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE 

KORZYSTANIE Z SERWISU www.naukowazabawa.pl

a. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora: 

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych — wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. I lit. b RODO); 

-w celu wykonania umowy, tj. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie -wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. I lit. b RODO); 

- w celu obsługi reklamacji jak również procedury zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego zakupu, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych — wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE www.naukowazabawa.pl

a. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne

b. Dane osobowe są przetwarzane: 

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie — podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. I lit a RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. I lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób (np. zamówienie produktu dla innej osoby).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

b. Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu realizacji złożonego zamówienia — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości — podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZ KONTAKTOWY

a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

b. Dane osobowe są przetwarzane: 

- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. I lit. b RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; tylko jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail - dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym promowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych lub wycofa wcześniej udzieloną zgodę.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

a. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej — np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 

b. Administrator może wykorzystywać tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowujące informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownik (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują najczęściej: 

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 

- pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies); 

-pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą motta znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 

b. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych — na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 

b. Prawo uzyskania kopii danych — na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

c. Prawo do sprostowania — na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 

d. Prawo do usunięcia danych — na tej podstawie można Żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest jut niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

e. Prawo do przenoszenia danych — na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi — jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 

f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych — osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

g. Prawo wycofania zgody — jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 

h. Prawo do skargi — w przypadku uznania, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może dożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można dożyć: 

- w formie pisemnej na adres: Marzena Grabinska- Naukowazabawa.pl, Ul. Jarzębinowa 48,55-120 Pęgów - drogą e-mailową na adres: biuro@naukowazabawa.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości Precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

- z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd); 

- jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w olaeślonym serwisie intemeknvym, otrzymywanie newslettera uwierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.); 

- jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.). 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby siadającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

a. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). W przypadku zakupu w którym wysyłka zakupionego przedmiotu może zostać dokonana bezpośrednio od Dostawcy produktu do Administratora, dane Użytkownika zostaną ujawnione temu dostawcy jedynie w celu dokonania wysyłki towaru (podobnie jak w przypadku usług kurierskim). 

b. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

a. Administrator nie przekazuje i nie zamierza danych Użytkownik poza EOQ chyba, że inaczej będą stanowić w przyszłości jedynie przepisy prawa b. Administrator zawsze będzie w przypadku konieczności wynikających z przepisów prawa, przekazania danych osobowych poza EOG - o zamiarze ich przekazania już na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

a. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny — zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

b. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

a. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro lub adres korespondencyjny ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów. b. Administrator jest jednocześnie właścicielem i Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez ww. adres email bądź korespondencyjny w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

a. Polityka jest i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. b. odpowiednie komunikaty o zmianach będą przekazywane w zakładce Polityka Prywatności na serwisie www.naukowazabawa.pl